Tuesday, March 9, 2010

maItRI

मैत्री म्हणजे सुंदर पहाट

कधीही हरवणारी दोस्तीची वाट..

आयुष्याला पडलेलं गोड स्वप्नं

सगळी उत्तरं सापडणारा मजेशीर प्रश्न..

फुलणारं हसणारं प्रत्येक फूलं

कधी चुकलं तर सावरणारं पाऊलं

आठवडयातून ऊगवणारी रविवारची सकाळ

हवीहवीशी वाटणारी रम्य संध्याकाळ..

मैत्री म्हणजे हवेतला ऊबदार गारवा

अन् जणू दरवळणारा मारवा

अंगावर घ्यावा असा राघवशेला

एकदा घेतला तरी बस्स असा अमृतप्याला...

ऍकत रहावी अशी हरीची बासरी

अस्मानीची असावी जशी एक परी...

मैत्री म्हणजे अत्तराची ईवलीशी कुपी

दु:खावरची हळुवार जादूची झप्पी

मैत्री म्हणजे दिसणारा हातामधला हात

नेहमीकरता असणारी तुझीचं साथ.....

सोबत रहा तू फक्त.. इतकंचं एक मागणं आहे...

तू असल्यावर अवघं जीवन देखील गाणं आहे

aai marathi

Laabhale aamhass bhaagya bolto Marathi ,
jaahalo kharech dhanya ek to Marathi.
Dhrama,pantha,jaat ek jaanto Marathi,
evdhya jagaat maay maanato Marathi.
Aamuchya manaa manaat dangate Marathi,
aamuchya uraauraat spandate Marathi,
Aamuchya nasaa nasaat naachate Marathi,
aamuchya ragaa ragaat rangate Marathi,
Aamuchya pilaapilaat janamate Marathi, a
amuchyaa lahangyaat raangate Marathi,
Aamuchyaa mulaa muleet khelate Marathi,
aamuchyaa gharaa gharaat vaadhate Marathi,
Aamuchyaa kulaa kulaat naadate Marathi.

Yethalyaa fulaafulaat haasate Marathi,
Yethalyaa dishaa dishaat daatate marathi,
Yethalyaa nagaanagaat garjate Marathi,
Yethalyaa daridarit hindate Marathi,
Yethalyaa vanaavanaat gunjate Marathi,
Yethalyaa tarultaat saajate Marathi,
Yethalyaa kalikalit laajate Marathi,
Yethalyaa nabhaamadhun varshate Marathi,
Yethalyaa pikaamadhun dolate Marathi,
Yethalyaa nadyanmadhun vaahate Marathi,
Yethalyaa charaacharaat raahate MARATHI.
----------------by------Suresh Bhatt--------------------
collected by:- sushrut bhuskute ,avinash falke,rushikesh dhanokar